Daken vormen en dakbedekkingen

De houten buitenverblijven kunnen uitgevoerd worden met diverse mogelijke dakvormen en dakbedekkingen. Afhankelijk van de stijl en de omgeving waar u uw houten buitenverblijf wil laten plaatsen, stemmen we met u uw wens af.

Karakter bepalend

Het dak is karakter bepalend voor de uitstraling van uw verblijf. De daken kunnen worden uitgevoerd van platte daken, spitse daken tot aan torendaken. Ieder dak kan uitgevoerd worden in diverse bedekkingen afhankelijk van uw smaak.

Reeds toegepaste dakbedekkingen op daken zijn;

  • Zink
  • Koper
  • Dakpannen
  • Riet
  • Houten singles